Szlak rowerowy - Wojkowa - droga Tylicz-Muszyna

Wojkowa - droga Tylicz-Muszyna
Długość: 3.4 km

Szczególne miejsca:

Dolina Muszynki

Potok Muszynka ma źródła w miejscowości Muszynka na wysokości około 680 m n.p.m. pod Przełęczą Tylicką. Jest prawym dopływem Popradu. Płynie przez Tyllicz, Powroźnik i Muszynę. Około 4,5 km na wschód od centrum Powroźnika, od południa uchodzi do Muszynki potok Wojkowski. Za mostem na nim, na drodze z Powroźnika do Tylicza jest skrzyżowanie, na którym na południe, w górę wąskiej, zalesionej dolinki, odchodzi lokalna droga do malowniczej, połemkowskiej wioski Wojkowa. Na przeciw skrzyżowania, po północnej stronie Muszynki, znajdują się zalesione, południowe stoki Bradowca (770 m m.p.m.).

Wojkowa

Nieduża wioska Wojkowa położona jest w rozszerzeniu górnej części doliny Wojkowskiego Potoku, około 4 km od jego ujścia do Muszynki. Wojkowa leży jest na wysokości 645–660 m n.p.m., w pobliżu grzbietu granicznego, we wschodniej części Pasma Zimnego i Dubnego (Gór Leluchowskich), niewiele ponad kilometr od granicy słowackiej. Najcenniejszym zabytkiem Wojkowej jest drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana, z 1790 lub 1792 r., z zachowanym wyposażeniem. Obecnie jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.
We wsi znajdują się dwa cmentarze, stary i nowy. Położone są na zachód od cerkwi. Zachowały się na nich stare krzyże i nagrobki. W Wojkowej zachowały się także stare łemkowskie chaty (chyże), spichlerzyki, kapliczki i kamienne krzyże z XVI i XX w., a także, w centrum w pobliżu końcowego przystanku, budynek dawnej strażnicy niemieckiego Grenzschutzu z okresu II wojny światowej.
Przez centrum wsi przechodzi żółty szlak turystyczny z Muszyny do Muszynki, który na wschód od Wojkowej dochodzi do granicy państwowej.


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7434)