Szlak rowerowy - Hala Łabowska - Runek

Hala Łabowska - Runek
Długość: 9.1 km

Szczególne miejsca:

Bacówka PTTK nad Wierchomlą

Pełna nazwa bacówki nad Wierchomlą brzmi: Bacówka PTTK Nad Wierchomlą im. Stanisława Nowaka. Wcześniej w świadomości turystów funkcjonowały też niezbyt trafne określenia: „bacówka pod Runkiem” bądź „bacówka pod Pustą Wielką”. Bacówka położona jest na wysokości 890 m n.p.m., na pokrytym w większości halami odcinku grzbietu, właśnie pomiędzy Pustą Wielką (1061 m n.p.m.) a Runkiem (1080 m n.p.m.), ponad Wierchomlą Małą. Schronisko powstało w 1978 r., jako kolejny obiekt w sieci bacówek turystyki kwalifikowanej PTTK.
W pobliżu bacówki nad Wierchomlą, na północnym zboczu krótkiego, bocznego grzbietu Lembarczka (917 m n.p.m.), rozdzielającego dolinę Potaszni i źródłową część doliny Wierchomli Małej (od południa), niespełna 3 km na zachód od szczytu Runka (1080 m n.p.m.) położony jest rezerwat Lembarczek. Został on utworzony w 1985 r. Ma powierzchnię 47,16 ha, a ochronie podlega naturalny las jodłowo-bukowy (tzw. buczyna karpacka) urozmaicony stanowiskami jawora. Teren ma charakter dziki, pierwotny. Stromo opadający do doliny Potaszni stok przecinają głębokie jary bocznych potoków. W górnej części rezerwatu występują też dość rozległe stanowiska paproci.

Zobacz więcej: http://schroniska.pttk.pl/wierchomla/pl/index.html

Runek

Runek (1080 m n.p.m.) jest rozłożystym i zalesionym szczytem zwornikowym w południowo-wschodniej części głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej. W południowo-zachodnim kierunku odchodzi od Runka najdłuższy boczny grzbiet w tym paśmie, który poprzez gniazdo Jaworzynki (1001 m n.p.m.) i Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) opada do doliny Popradu w rejonie Żegiestowa. Na północ odchodzi krótszy grzbiet Wysokiego Wierchu (845 m n.p.m.), który rozdzielając dolinki potoków Kryściów i Łosiański, opada do doliny Kamienicy Nawojowskiej. Niespełna kilometr na południe od szczytu Runka (1080 m n.p.m.), na szczycie Czubakowska (1082 m n.p.m.), główny grzbiet rozdziela się na ramię z najwyższą w paśmie Jaworzyną Krynicką (1114 m n.p.m.) oraz ramię Przysłopu (944 m n.p.m.) opadające na przełęcz Huta (745 m n.p.m.). Z północno-zachodnich stoków Runka spływa potok Potasznia, z południowych potok Szczawnik. Na północną stronę, do Kamienicy Nawojowskiej, spływają potoki Kryściów i Łosiański.

Wiata ponad rezerwatem Uhryń

Na zalesionym głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny Krynickiej, na wschód od zarośniętej już polany Juchówka, w pobliżu miejsca, gdzie na północ odchodzi boczny grzbiet Ośnikowskiego Wierchu rozdzielający u swojej nasady źródłowe kotły potoków Uhryńskiego i Kryściowa jest węzeł szlaków. Od prowadzącego grzbietową dróżką szlaku czerwonego (Główny Szlak Beskidzki) odchodzi tu na północ znakowy szlak dydaktyczno-przyrodniczy im. Hrabiego Adama Stadnickiego (prowadzący m.in. przez dziewicze ostępy leśne w dawnych dobrach hrabiego). Tu także znajduje się dość duża drewniana wiata dla odpoczynku turystów, drogowskazy oraz tablica informacyjna o ścieżce dydaktycznej i jej walorach przyrodniczych i krajoznawczych.


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/9190)