Szlak rowerowy - Maciejowa - Hala Łabowska

Maciejowa - Hala Łabowska
Długość: 9.5 km

Szczególne miejsca:

Maciejowa

Maciejowa (około 500 mieszkańców) jest ostatnią (rozpatrując od wschodu) połemkowską wsią w dolinie Kamienicy Nawojowskiej. Położona jest w pobliżu ujścia potoku Składziste. Główna część nieco rozproszonej zabudowy znajduje się na południowym brzegu Kamienicy. Tam też, na niewielkim wzniesieniu, osłonięta od drogi zagajnikiem, stoi zabytkowa, drewniana cerkiew z 1830 r., o ładnej bryle architektonicznej i klasycznych proporcjach (dojście od przystanku przez mostek na Kamienicy) – dawna greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy (wybudowana na miejscu poprzedniej świątyni). Jest to jedna z najdalej na zachód wysuniętych cerkwi łemkowskich, znajdująca się na zachodniej granicy ich zwartego osadnictwa. Od czasu wysiedlenia Łemków jest użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. Jest to typowa dla tych obszarów budowla w stylu zachodnio-łemkowskim, ze zrębowym prezbiterium i nawą oraz słupowo-ramową wieżą, posadowioną nad babińcem. Namiotowe, łamane dachy nad nawą i prezbiterium zwieńczone są, podobnie jak wieża, niewielkimi kopułami (makowicami) z latarniami. Wewnątrz cerkwi znajduje się ciekawa ornamentalno-figuralna polichromia wykonana na początku XX w. przez Feliksa Bogdańskiego. Rodzina Bogdańskich pochodziła z Jaślisk i zajmowała się wykonywaniem polichromii, ikon oraz ikonostasów do cerkwi, jak również wystrojów kościołów rzymskokatolickich. Również ikonostas cerkwi w Maciejowej jest autorstwa artysty-rzemieślnika z rodziny Bogdańskich. Pomimo że cerkiew pochodzi z połowy XIX w., to można w niej znaleźć wyposażenie wcześniejsze. Na uwagę zasługuje wisząca w nawie siedemnastowieczna ikona przedstawiająca Chrzest Chrystusa w Jordanie, natomiast w babińcu przedstawienie Chrystusa Nauczającego. Obydwa obrazy pochodzą z wyposażenia poprzedniej świątyni (pozostałe zachowane ikony zostały przeniesione do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu). Wystroju dopełniają ołtarze boczne z przełomu XIX i XX w. oraz kamienna (gotycka?) chrzcielnica. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób znalazła się ona właśnie w cerkwi w Maciejowskiej. Istnieje hipoteza, że pochodzi ona z kościoła w Nawojowej, ale nie jest to potwierdzone.
Cerkiew znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.

Hala Łabowska

Hala Łabowska jest rozległą polaną w środkowej części głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej, na południowy-wschód od Wierchu nad Kamieniem (1084 m n.p.m.). W najwyższym punkcie polana ma 1061 m n.p.m. Dawniej Hala Łabowska była halą pasterską. Nazwa hali wzięła się od łemkowskiej wsi Łabowa, której mieszkańcy wypasali na niej swoje owce. Gdy po II wojnie światowej w ramach akcji Wisła Łemkowie zostali wysiedleni, hala przeszła na własność lasów państwowych. Obecnie część hali stanowi własność PTTK. Na skutek zaniechania wypasu krańce hali częściowo zarastają lasem. Przed całkowitym zalesieniem chroni ją nadanie jej statusu użytku ekologicznego. Na hali znajdował się kiedyś domek myśliwski dawnego właściciela tych terenów – hrabiego Adama Stadnickiego z Nawojowej. Spalili go podczas II wojny światowej partyzanci, gdyż z domku tego korzystali niemieccy żołnierze.
Hala Łabowska jest dobrym punktem widokowym w kierunku północnym i północno-wschodnim. Na pierwszym planie widać stąd pobliskie szczyty Beskidu Sądeckiego, a poprzez rozszerzenia dolin potoków: Składziszczańskiego i Feleczyna, za doliną Kamienicy Nawojowskiej, grzbiety i wzniesienia należące do Beskidu Niskiego (pasmo Sapalskiej Góry i Czerszli, Góry Grybowskie).

Schronisko górskie PTTK na Hali Łabowskiej

We wschodniej części Hali Łabowskiej znajduje się duże i popularne schronisko górskie PTTK na Hali Łabowskiej im. Władysława Stendery. Budowę schroniska rozpoczął w 1953 r. Oddział PTTK „Beskid” z Nowego Sącza. Początkowy był to niewielki schron, przez lata rozbudowywany. W 1995 r. schronisku nadano imię Władysława Stendery, wybitnego działacza Oddziału PTTK „Beskidy” w Nowym Sączu. W ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Zielone schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin” w latach 2010–2013 wykonano m.in. taras widokowy, kuchnię turystyczną i suszrnię, kolektory słoneczne, powiększono jadalnię. Obecnie schronisko ma ponad 60 miejsc noclegowych.
W pobliżu schroniska, położonego na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, znajdują się trzy rezerwaty przyrody (rezerwat Łabowiec, Barnowiec i Uhryń), skały i jaskinie (w rejonie Wierchu nad Kamieniem) oraz pomniki pamięci z czasów walk partyzanckich. Schronisko na Hali Łabowskiej jest dobrą bazą wypadową na szlaki turystyczne piesze, konne i rowerowe, a zimą narciarskie (turystyczne i biegowe).
Co roku we wrześniu na Hali Łabowskiej odbywa się Turystyczny Zlot im. mjra Juliana Zubka „Tatara”, dowódcy oddziału AK działającego na tym terenie.

Zobacz więcej:
http://schroniska.pttk.pl/halalabowska/pl/index.html


Dolina Składziszczańskiego Potoku

Długa boczna dolina Składziszczańskiego Potoku (około 10 km) położona jest pomiędzy grzbietami odchodzącymi od główenego grzbietu Pasma Jaworzyny Krybickiej na północ w rejonie Wierchu nad Kamieniem (1084 m n.p.m.). Źródła Składziszczańskiego Potoku znajdują się na północnych stokach Wierchu nad Kamieniem (1084 m n.p.m.), a ujście do Kamienicy Nawojowskiej bezpośrednio na zachód od Maciejowej. W górnej części dolina otoczona jest zalesionymi bocznymi grzbietami odchodzącymi na północ z głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej. W dolnej części występują bezleśne połogie zbocza, dawne łemkowskie pastwiska. W środkowej i dolnej części doliny, wzdłuż drogi porozrzucana jest rzadka zabudowa połemkowskiej wioski Składziste (około 200 mieszkańców). Doliną prowadzi wąska asfaltowa droga, którą dojazd od strony Maciejowej możliwy tylko do górnego krańca wioski Składziste.


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7442)