Szlak rowerowy - Piwniczna - Sucha Dolina

Piwniczna - Sucha Dolina
Długość: 13.5 km

Szczególne miejsca:

Piwowarówka

Należące administracyjnie do Piwnicznej malownicze osiedle góralskie Piwowarówka położone jest na bezleśnym północnym stoku granicznego grzbietu na póółnocny-wschód od Eliaszówki (1020 m n.p.m.). Ponad osiedlem, już na samej granicy znajduje się kulminacja Piwowarówka (695 m n.p.m.). W osiedlu (na niektórych mapach podpisywanym jako Piwowary) jest wyjątkowo malownicza kaplica – zgrabny kamienny kościołek z wieżyczką zwieńczoną strzelistym hełmem (wybudowany w okresie międzywojennym). Stoi wśród niezbyt okazałych, ale już odrośniętych drzew, otoczony drewnianym ogrodzeniem. Spod kościółka rozpościerają się wspaniałe widoki na północ i północny-wschód, na dolinę Czercza i jej górskie otoczenie, a za doliną Popradu na rejon Kicarza (704 m n.p.m.) i grzbiety odchodzące od Pasma Jaworzyny Krynickiej oraz na rozdzielające je doliny.

Dojście do szlaku pątniczego na Słowacji

Około kilometr na południowy-zachód od Piwowarówki, w rejonie dojścia do grzbietu granicznego niebiesko znakowanego szlaku spacerowego z Kosarzysk, istnieje możliwość przejścia na Słowację do biegnącego po południowej stronie granicy, równolegle do grzbietu, szlaku pątniczego (pielgrzymkowego) do greckokatolickiego sanktuarium Zvir (Matki Bożej Litmanowskiej), znajdującego się na południowym (słowackim) stoku Eliaszówki (1020 m n.p.m.) nad miejscowością Litmanova.

Eliaszówka

Eliaszówka (1020 m n.p.m.) jest wyniosłym szczytem, ale o stosunkowo płaskim wierzchołku, dominującym we wschodniej części grzbietu granicznego pomiędzy przełęczą Obidza, a doliną Popradu. Z turystycznego punktu widzenia (od strony polskiej) grzbiet Eliaszówki zaliczany jest do Beskidu Sądeckiego (Pasmo Radziejowej), natomiast topograficznie może być zaliczana do ciągnących się już na Słowacji Gór Lubowelskich (Lubovelska Vrchovina). Stoki północne opadają w stronę doliny potoku Czercz, zachodnie, po stronie słowackiej, do doliny Lipnika, natomiast ze stoku południowo-wschodniego początek bierze również słowacki potok Eliaszówka (Eliášovka).
Na północnych stokach usytuowany jest ośrodek narciarski Sucha Dolina, zaś na południowym zboczu, na polanie Zvir, w łemkowskiej wsi Litmanova, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Litmanowskiej będące celem licznych pielgrzymek. Tutaj, w niedużej szopie pasterskiej, w latach 1990–1995, 13-letniej Katce i 12-letniej Ivetce ukazywała się Matka Boża.
Dawniej stoki Eliaszówki (1020 m n.p.m.) były znacznie bardziej bezleśne, trawiaste i służyły jako pastwisko. Widoki ze szczytu były też znacznie bardziej rozległe. Obecnie wierzchołek Eliaszówki zarósł już lasem, młodnikiem i kępami jałowca i jest praktycznie pozbawiony widoków. Sporo polan pozostało jeszcze na słowackich stokach, ale i one stopniowo zarastają lasem. Trzeba więc szukać dogodnego miejsca aby obejrzeć widoki.
W czasie II wojny światowej okolice Eliaszówki i przełęczy Obidza były popularnym miejscem przekraczania granicy przez kurierów.
Więcej...

Stacja narciarska Sucha Dolina

Stacja narciarska w Suchej Dolinie w Kosarzyskach jest najstarszym, sięgającym lat sześćdziesiątych XX w., kompleksem narciarskim w Beskidzie Sądeckim. Nazwa Sucha Dolina dotyczy dość szerokiego, źródłowego kotła doliny Czercza. Wyciągi i narciarskie trasy zjazdowe znajdują się na północnym stoku, opadającym spod kulminacji 919 m n.p.m w grzbiecie granicznym, na północny-zachód od Eliaszówki (1020 m n.p.m). Obecnie w Suchej Dolinie działa 9 wyciągów narciarskich, a ich uzupełnieniem są dwa położone w nieodległych Kosarzyskach. Łączna długości wszystkich wyciągów wynosi ponad 4 km, a tras narciarskich o różnej skali trudności jest ponad 10 km. Najdłuższa trasa liczy 1,5 km długości i 218 m różnicy wzniesień. Nie ma tu jednak jeszcze (jak w nowszych stacjach narciarskich) nowoczesnych wyciągów krzesełkowych. Najdłuższe dwa wyciągi to podwójne orczyki (górna stacja na grzbiecie przy granicy); pozostałe to orczyki pojedyncze lub wyciągi talerzowe. Część stoków jest oświetlona.
Naprzeciw głównego stoku narciarskiego, po północnej stronie zakola wąskiej drogi na przełęcz Obidzę, na malowniczej polanie pod lasem stoi okazały budynek Ski-Hotel. Jest to przebudowany i unowocześniony dawny Hotel Górski – sztandarowa inwestycja w infrastrukturę turystyczną jeszcze z lat sześćdziesiątych XX w. (w ramach tzw. „Eksperymentu Sądeckiego”). Obecnie dysponuje wygodną, dość elegancką bazą hotelową i restauracyjną, salami konferencyjnymi, spa z sauną itp.
Więcej...

Parking końcowy w Kosarzyskach

Na końcu drogi jezdnej w dolinie Czercza, za rozwidleniem, na wysokości około 650 m n.p.m. znajduje się dość duży parking i końcowy przystanek sądeckiej komunikacji podmiejskiej i mikrobusów. Dalej drogą w górę mogą tylko jechać mieszkańcy osiedla Obidza oraz goście i obsługa Ski-hotelu i pobliskiego ośrodka wypoczynkowego.

Pomnik kurierów w Suchej Dolinie

W Suchej Dolinie przy zakręcie drogi powyżej parkingu znajduje się pomnik upamiętniający kurierów, łączników i przewodników (oraz ludzi udzielających im schronienia), którzy organizowali w czasie II wojny światowej przerzuty ludzi, broni, wiadomości i pieniędzy na trasie Warszawa – Budapeszt. Przechodzili oni tędy na Słowację, przekraczając granicę w rejonie Obidzy i Eliaszówki (1020 m n.p.m.).
Więcej...


(Źrodło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7409)