Szlak rowerowy - Szlak Perły Beskidu Sądeckiego - pętla nad Piwniczną

Szlak Perły Beskidu Sądeckiego - pętla nad Piwniczną
Piwniczna - Piwniczna
Długość: 11 km

Szczególne miejsca:

Piwniczna Zawodzie

Zdrój w Piwnicznej znajduje się na wschodnim (prawym) brzegu Popradu, w dzielnicy Zawodzie, niespełna kilometr na północ od mostku dla pieszych i rowerów naprzeciwko przystanku kolejowego Piwniczna-Zdrój i centrum miasteczka. Na niewielkiej skarpie, ponad schodami i malowniczym skwerem z ogrodem skalnym (alpinarium), znajduje się tu okazały drewniany, parterowy pawilon zdrojowy (pierwotna konstrukcja jeszcze z lat trzydziestych XX w.). W głębi, za pawilonem jest niewielki park, stare zabudowania zakładu przyrodoleczniczego, szyb nad odwiertem głównego źródła wody mineralnej, itp. Piwniczanka jest szczawą wapniowo-magnezową. Jest butelkowana od 1968 r. w rozlewnia wody mineralnej „Piwniczanka”.

Ujście potoku Jaworzyna do Popradu

Potok Jaworzynka płynie przez Kokuszkę. W miejscu, gdzie Jaworzyna uchodzi do Popradu są szerokie nadbrzeżne łąki i nikłe ślady po starym młynie, a nad skrzyżowaniem dróg, malownicza skarpa, na której pośród dwóch dorodnych drzew stoi stara drewniana kapliczka domkowa. Obok znajdują się zagrody i wille należące do osiedla Łomnickie. Na początku doliny Jaworzyny, po lewej stronie drogi jest wyrobisko po dawnym kamieniołomie, a w nim pomnik (obelisk) poświęcony czterem miejscowym kobietom, rozstrzelanym tu przez hitlerowców 23 grudnia 1943 r.

Kokuszka

 Niewielka wieś Kokuszka (około 700 mieszkańców) położona jest na północ od Piwnicznej w wąskiej dolinie potoku Jaworzyna i na sąsiednich zboczach Bystrej (529 m n.p.m.), Dermanowskiego Wierchu (562 m n.p.m.), Cycówki (595 m n.p.m.), Skały (778 m n.p.m.), Gronia (882 m n.p.m.) i Granicy (715 m n.p.m.). Centrum wsi znajduje się niespełna 2 km od ujścia potoku Jaworzyna do Popradu. Zabudowania wsi znajdują się na wysokości 400–500 m n.p.m., niektóre przysiółki sięgają 900 m n.p.m. (Łaziska). Źródła Jaworzyny znajdują się pod grzbietem pasma Zadnich Gór i Hali Pisanej.
Kokuszka założona została w 1570 r. „na surowym korzeniu” w dolinie potoku Kokoska (dzisiaj Jaworzyna) na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta. Zasadźcą Kokuszki został piwniczanin Jerzy Liptak, jej późniejszy sołtys. Nazwa miejscowości wywodzi się od płynącego przez nią potoku, zwanego wówczas Kokoska, o czym wspomina akt lokacyjny: „którą od tejże rzeki Kokoszą nazwaną być chcemy”. Opowieści ludowe wiążą nazwę wsi z kurą. Założona wieś była własnością miasta Piwnicznej, a po pierwszym rozbiorze należała do tzw. komory rządu austriackiego. Od drugiej połowy XIX w. i przez XX w. Kokuszka miała charakter letniskowy i stanowiła zaplecze uzdrowiska w Piwnicznej.
Od 2005 r. w pobliżu centrum wsi funkcjonuje stacja narciarska z zapleczem noclegowym, oświetlonym stokiem i czterem wyciągami (w tym dla dzieci). Najdłuższy wyciąg ma 600 m długość.
We wsi nad potokiem można spotkać ślady po funkcjonujących tu jeszcze w okresie międzywojennym młynach wodnych.

Północny stok Granicy

W większości bezleśny i nieco rozciągnięty w kierunku południowym wierzchołek Granica (715 m n.p.m.) znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny Krynickiej, odchodzącym od głównego grzbietu na południe (do doliny Popradu) w rejonie Hali Pisanej. Wschodnie stoki, opadające w dolinę Łomniczanki, są stosunkowo strome i bezleśne. Natomiast na zachód od szczytu odchodzi krótkie, boczne, częściowo zalesione ramię, rozdzielające źródłowe cieki potoku Śmigowskiego (uchodzącego do Popradu na północny-zachód od Zawodzia w Piwnicznej). Również na zachodnim stoku znajdują się zabudowania osiedla Zabanie. Z wypłaszczonego wierzchołka, który żółty szlak z Piwnicznej na Halę Pisaną omija bezpośrednio od zachodu, odchodzi na wschód nieznakowana polna droga, która dość stromo obniża się po zboczu prosto do centrum Łomnicy Zdroju. Z wierzchołka są rozległe widoki na dolinę Łomniczanki i jej górskie otoczenie; z grzbietem Parchowatki (1004 m n.p.m.) i fragmentem grzbietu głównego w rejonie Hali Łabnowskiej. Na północny-zachód jest nieco ograniczony widok na otoczenie górnej części doliny Jaworzyny (Kokuszki), a w oddali rejon Zadnich Gór, Cyrli i Makowicy (948 m n.p.m., w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny Krynickiej).


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7428)