Szlak turystyczny - Muszyna - Mochnaczka Niżna

Muszyna - Mochnaczka Niżna
Długość: 22.4 km

Szczególne miejsca:

Krynica-Zdrój

Cerkiew w Złockiem

Na grzbiecie oddzielającym Złockie od Szczawnika, przy zielonym szlaku, znajduje się parking i przy nim wiejski cmentarz, a za nim nieco w dole okazała, zabytkowa, drewniana cerkiew pw. św. Dymitra. Czytaj więcej...

Przełęcz Krzyżowa

Krzyżowa (około 780 m n.p.m.) jest wyraźnym, choć dość wąskim i w większości zalesionym siodłem w grzbiecie na zachód od Krynicy, pomiędzy dolinami Kryniczanki i Czarnego Potoku. Sama przełęcz rozdziela kulminację Krzyżowej (813 m n.p.m.) na południu od grzbietu Bukowinek nad Słotwinami. Na samym siodle, na niewielkiej cienistej polance jest skrzyżowanie dróg i szlaków (także ławeczki dla odpoczynku). Prowadzący z Krynicy do Czarnego Potoku i dalej na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.) szlak zielony, krzyżuje się tu z biegnącym grzbietem szlakiem niebieskim (z Runka 1080 m n.p.m.) i okrężnym szlakiem żółtym. Dalej w sferze planów pozostaje koncepcja budowy kolejki gondolowej, która właśnie przez tę przełęcz ma łączyć centrum Krynicy z doliną Czarnego Potoku i dolną stacją kolejki na Jaworzynę Krynicką.

Huzary

Masywny i rozłożysty szczyt Huzary (864 m n.p.m.) znajduje się na południowym krańcu grzbietu Hawrylakówki (pomiędzy Krynicą a doliną Mochnaczki). Wierzchołek i wszystkie stoki Huzarów są całkowicie zalesione. Huzary dawniej miały nazwę Czerteż. Obecna nazwa szczytu wywodzona jest od tego, że na jego stokach podobno odbyli potyczkę konfederaci barscy. Przed II wojną światową znaleziono tutaj granat armatni z XVIII w. i szablę, na której wyryty był łaciński napis i data 1747. Huzary są popularnym miejscem spacerów kuracjuszy i turystów z Krynicy. Prowadzi tu ze zdroju wiele znakowanych szlaków turystycznych. Pod szczytem jest duży węzeł szlaków, na którym krzyżują się aż cztery szlaki: czerwony, zielony, żółty i czarny. Można nimi tu dojść z centrum Krynicy, z Góry Parkowej i przełęczy Roma, z przełęczy Huta przez Hawrylakówkę, z Mochnaczki Niżnej i z Tylicza.

Jaworzyna Krynicka

Szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.) jest najwyższy w całym paśmie (choć nie znajduje się w głównym grzbiecie), ale nie najwyższy w całym Beskidzie Sądeckim. Wyniosła kulminacja znajduje się na bocznym, stosunkowo płaskim ramieniu z kulminacją Bukowej (1077 m n.p.m.), które odchodzi od głównego grzbietu pasma na Czubakowej (1082 m n.p.m.). Na południe od szczytu Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.) grzbiet ten rozwidla się na dwa dość długie grzbiety Nowińskiej Góry (710 m n.p.m.) i Koziejówki (636 m n.p.m.) oraz Palenicy (807 m n.p.m.) i Szczawnej Góry (781 m n.p.m.) rozdzielone doliną Jastrzębika uchodzącego do Muszynki. Długi a jednocześnie stromy wschodni stok Jaworzyny opada do doliny Czarnego Potoku. Rozłożyła się na nim, znana w całej Polsce, popularna stacja narciarska (z kolejką gondolową).

Diabelski Kamień

Diabelski Kamień jest to okazały blok skalny – ostaniec piaskowca magurskiego. Znajduję się na wschodnich stokach Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.), w lesie, przy czerwonym i zielonym szlaku turystycznym, które na tym odcinku biegną wspólnie, i w pobliżu narciarskiej trasy zjazdową. Ostaniec ma kształt dużego grzyba o wysokości około 5 m. Został ukształtowany przez erozję w związku z niejednakową wytrzymałość na wietrzenie różnych składników skały. Diabelski Kamień jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Turystom nie wolno się na niego wspinać i jest zabezpieczony drewnianym ogrodzeniem.

Pomnik Jana Kiepury w Krynicy

Pomnik Jana Kiepury w Krynicy stoi od 2004 r. w północnej części uzdrowiska, przy głównej ulicy Piłsudskiego, na skwerze przed kinem „Jaworzyna”. Jest to odlew z brązu, ustawiony na granitowym cokole. Przedstawiający najsłynniejszego polskiego śpiewaka Jana Kiepurę śpiewającego z uniesioną w górę ręką. Jest to kopia pomnika, który w 2002 r. stanął w Sosnowcu – rodzinnym mieście artysty. Autorami projektu są warszawscy rzeźbiarze – Tadeusz Markiewicz i nieżyjący już Gabriel Karwowski. Czytaj więcej...

Schronisko górskie PTTK na Jaworzynie Krynickiej

Schronisko górskie PTTK im. Józefa Piłsudskiego na Jaworzynie Krynickiej zbudowane jest pod szczytem Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.), na jej północnym stoku, na wysokości 1050 m n.p.m. „Zawieszone” jest nad górną częścią doliny Czarnego potoku, bezpośrednio przy prowadzącym na szczyt zielonym szlaku turystycznym.
Z inicjatywą budowy schroniska w tym miejscu wystąpił już w 1928 r. Kazimierz Sosnowski. Budowa obiektu trwała do 1943 r. Wybudowano też drogę z doliny czarnego Potoku i linię telefoniczną z Krynicy. W czasie okupacji, w 1943 r., Niemcy spalili schronisko. Już w 1951 r. postawiono tu tymczasowy schron zwany „Sarenką”. W oparciu o niego wybudowano obecne schronisko (ukończone w 1967 r.). W latach dziewięćdziesiątych XX w. obiekt został znacznie przebudowany do standardu hotelu górskiego i ze zmiennym szczęściem usiłuje konkurować z nowymi obiektami w rejonie szczytu przy górnej stacji kolejki gondolowej.
Niewątpliwym atutem schroniska na Jaworzynie Krynickiej jest cały czas funkcjonujący przy schronisku Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK (muzeum), powstały (jak inne tego typu placówki w Beskidach) z inicjatywy Edwarda Moskały, a gromadzący ciekawe i cenne pamiątki dotyczące historii turystyki w rejonie Krynicy.
W ostatnich latach w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Zielone schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin” w schronisku wykonano m.in. taras widokowy i suszarnię odzieży oraz poszerzono ekspozycję muzeum.
Zobacz więcej:
http://www.schronisko.krynica.com.pl/

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Jaworzynie Krynickiej

Przy schronisku na Jaworzynie Krynickiej działa Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK (muzeum), powstały (jak inne tego typu placówki w Beskidach) z inicjatywy Edwarda Moskały, a gromadzący ciekawe i cenne pamiątki dotyczące historii turystyki w rejonie Krynicy. Mieści sie w drewnianym domku położonym poniżej schroniska i dyżurki GOPR. Jeśli jest zamknięty, klucz można dostać w schronisku.
W ostatnich latach w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Zielone schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin” m.in. poszerzono ekspozycję muzeum.
Zobacz więcej:
http://www.schronisko.krynica.com.pl/

Dolna stacja kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką

W środkowej części doliny Czarnego Potoku, przy głównej drodze w dolinie, u podnóża wschodniego stoku Jaworzyny Krynickiej i na przeciwko stoku schodzącego z Przełęczy Krzyżowej (około 780 m n.p.m.), znajduje się kompleks dolnej stacji kolejki gondolowej na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). W budynku stacji jest m.in. maszynownia kolejki, perony do wsiadania i wysiadania, kasy biletowe, bar-restauracja, sezonowe sklepiki narciarskie itp. Charakterystyczne jest, że front budynku od strony drogi sprawia wrażenie niedokończonej budowli. Jest tu duży otwór (nisza) w ścianie, podobny do tego po drugiej stronie, skąd startują gondole. Docelowo będą tu dojeżdżać (i startować) gondole drugiej części kolejki – z Krynicy przez przełęcz Krzyżową (około 780 m n.p.m.) do Czarnego Potoku – tak, aby przesiadka pasażerów jadących z centrum Krynicy na szczyt Jaworzyny Krynickiej następowała wewnątrz budynku.
Przy dolnej stacji znajduje się końcowy przystanek autobusowy komunikacji podmiejskiej z Krynicy, a po drugiej stronie drogi rozległy, tarasowo ułożony parking (często zatłoczony w sezonie zimowym). Czytaj więcej...


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7378)