Szlak turystyczny - Nawojowa - do szlaku zielonego Nawojowa - szlak zielony

Nawojowa - do szlaku zielonego
Nawojowa - szlak zielony
Długość: 5.3 km

Szczególne miejsca:

Nawojowa

Zespół pałacowo-parkowy w Nawojowej

W Nawojowej zachował się okazały neogotycki pałac, przebudowany przez Statnickich z pierwotnego zameczku obronnego z przełomu XVI/XVII w. Znajduje się po prawej (południowej) stronie szosy w kierunku Krynicy, na skarpie, wśród nieco zapuszczonego parku. Pozostałościami pierwotnej budowli są grube, kamienne mury w przyziemiu, sklepienia części sal i kamienne portale. Wewnątrz najokazalsza jest bogato zdobiona sala lustrzana i biblioteka.
Park został założony w 1840 r. przez Edward hrabia Stadnicki i jego szwagra, Kazimierza hrabiego Krasickiego. Park zajmuje powierzchnię 14 ha i składa się z dwóch części: parkowej (około 9 ha) i leśnej. Część parkowa założona jest na wzór angielski. Drzewa i krzewy mają imitowć krajobraz naturalny. Najstarsze wiązy, lipy, dęby, jesiony, pochodzą jeszcze z XVIII w. (sprzed powstania parku). W parku są również odmiany obcego pochodzenia, sprowadzane głównie przez Adama Stadnickiego, wnuka Edwarda. Najstarsze: platan, tulipanowiec, dęby czerwone, pochodzą z lat czterdziestych XIX w. Część leśną parku, położoną w południowej jego części, tworzą drzewa mieszane, w większości pochodzące z przełomu XIX i XX w. Na terenie parku znajdują się: pałac Stadnickich, dwie kapliczki i Dom Nauczyciela. Przez część parkową nawojowskiego parku prowadzi ścieżka przyrodnicza o charakterze historyczno-dendrologicznym, mająca 15 przystanków.
Czytaj więcej...


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7375)