Szlak turystyczny - Żegiestów - Bacówka PTTK nad Wierchomlą

Żegiestów - Bacówka PTTK nad Wierchomlą
Długość: 11.6 km

Szczególne miejsca:

Żegiestów Zdrój

Początek uzdrowiska w Żegiestowie datuje się na rok 1846. Wówczas to Jakub Ignacy Medwecki (z pochodzenia Węgier), kierownik zdroju w Muszynie, odkrył w dolinie Szczawnego Potoku źródła wody mineralnej. Wykupił od miejscowych chłopów tereny, na których biły źródła, i rozpoczął budowę pierwszych pensjonatów i łazienek. Pierwsze źródło nazwane zostało Anna – na cześć jego żony. Zakład rozwijał się dobrze, a kuracjuszy przybywało, choć w uzdrowisku były tylko drewniane, skromne pensjonaty. Po śmierci Ignacego Medweckiego w 1868 r. Zakład Zdrojowy przejęli jego spadkobiercy, a zarząd objął syn – Karol Medwecki. Okres jego dwudziestoletniej działalności był czasem rozkwitu uzdrowiska. Niewątpliwie przyczyniło się do jego lepsza dostępność, dzięki otwarciu linii kolejowej Tarnów – Muszyna, z przystankiem kolejowym w Żegiestowie Zdroju. Powstawały nowe wille i pensjonaty. Zbudowano Dom Zdrojowy (w miejscu obecnej pijalni wody Anna) oraz Nowe Łazienki. Park zdrojowy ozdobiły klomby różane. Wytyczono ścieżki i aleje spacerowe, zamontowano oświetlenie naftowe. Oprócz kąpieli mineralnych w modę weszły kąpiele w Popradzie – uważane wówczas za lecznicze. Zakład stał się tak popularny, iż jego kierownik zmuszony był dawać ogłoszenia w prasie, by nikt nie przyjeżdżał bez rezerwacji miejsca.
Zobacz więcej:
http://www.zegiestow.pl/

Bacówka PTTK nad Wierchomlą

Pełna nazwa bacówki nad Wierchomlą brzmi: Bacówka PTTK Nad Wierchomlą im. Stanisława Nowaka. Wcześniej w świadomości turystów funkcjonowały też niezbyt trafne określenia: „bacówka pod Runkiem” bądź „bacówka pod Pustą Wielką”. Bacówka położona jest na wysokości 890 m n.p.m., na pokrytym w większości halami odcinku grzbietu, właśnie pomiędzy Pustą Wielką (1061 m n.p.m.) a Runkiem (1080 m n.p.m.), ponad Wierchomlą Małą. Schronisko powstało w 1978 r., jako kolejny obiekt w sieci bacówek turystyki kwalifikowanej PTTK. Architektonicznie różni się jednak od pozostałych, gdyż nie zostało wybudowane wg standardowego projektu.
Zobacz więcej:
http://schroniska.pttk.pl/wierchomla/pl/index.html

Długie Młaki

Długie Młaki są długą grzbietową polaną położoną na bezleśnym płaskim grzbiecie, ciągnącym pomiędzy Bacówką nad Wierchomlą, a kulminacją Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.). Położone są pomiędzy Polaną nad Wierchomlą (na której stoi bacówka nad Wierchomlą) a polaną Wyżne Młaki i oddzielone są od nich tylko niewielkimi skrawkiami lasu.

Wyżnie Młaki

Wyżnie Młaki są dużą grzbietową polaną położoną na bezleśnym płaskim grzbiecie, ciągnącym pomiędzy Bacówką nad Wierchomlą, a kulminacją Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.). Położone są pomiędzy szczytem Jaworzynki (1001 m n.p.m.) a polaną Wyżne Młaki, oddzielone od niej tylko niewielkim skrawkiem lasu.
Pod koniec ciągu grzbietowych hal, u północnych podnóży Jaworzynki (1001 m n.p.m.) znajduje się węzeł szlaków. Od niebieskiego szlaku z Żegiestowa Zdroju na Runek (1080 m n.p.m.) odchodzi na południowy-wschód szlak żółty sprowadzający do centrum Szczawnika. Tu także stoi malownicza połemkowska murowana kapliczka.

Przełęcz między Żegiestowem a Milikiem

Przełęcz między Żegiestowem a Milikiem jest dość szerokim i płaskim siodłem położonym na końcu stromego, zalesionego zbocza opadającego z Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) na południe. Oddzielające ten grzbiet od schodzącego dalej nad Żegiestów Zdrój i Andrzejówkę, niższego już grzbietu Skałki (769 m n.p.m.). Jest tu dość rozległa łąka, na której do lat czterdziestych XX w. wypasali łemkowscy pasterze z pobliskiego Żegiestowa. Pod lasem przechodzi gruntowa droga, łącząca Żegiestów z Milikiem. Niespełna kilometr za tą drogą na wschód jest ciekawe miejsce. Już na skraju hali, pod lasem stoi połemkowska kapliczka, rozbudowana obecnie na kaplicę św. Huberta (patrona myśliwych). Obok są ławeczki i wiata. Jest to tradycyjne miejsce spotkań myśliwych, polujących w tej części Beskidu Sadeckiego.

(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7398)