Szlak turystyczny - Łomnica - Hala Łabowska

Łomnica - Hala Łabowska
Długość: 10.6 km

Szczególne miejsca:

Skrzyżowanie w Łomnicy-Zdrój

Na skrzyżowaniu w pobliżu ujścia potoku Łomniczanka do Popradu od biegnącej wzdłuż Popradu drogi wojewódzkiej Stary Sącz – Muszyna – Krynica, odchodzi na północy-wschód lokalna droga do wsi Łomnica-Zdrój (około 6 km do centrum). Jest tu także przystanek autobusowy i zaraz obok przystanek kolejowy Łomnica-Zdrój na linii Nowy Sącz – Muszyna – Krynica. Na północ od skrzyżowania znajduje się ostatnie należące do Piwnicznej osiedle Majerz z kilkoma ciekawymi willami letniskowymi pamiętającymi czasy przedwojenne. Po drugiej stronie Popradu widoczne są zabudowania drogowego przejścia granicznego Mniszek nad Popradem, ujście potoku Hranične (już na terytorium Słowacji) i strzelista wieża kościoła w słowackim Mnišku. Od kilku lat jest tu budowany most nad Popradem, mający usprawnić połączenie z nową międzynarodową drogą prowadzącą z Mniszka do Starej Lubowli. Do tej pory droga do Mniszka od strony polskiej prowadzi przez Hanuszów w Piwnicznej lewym brzegiem Popradu i stromymi wschodnimi zboczami Karczmarskiej Góry (605 m n.p.m.), na których powstawały osuwiska, niszcząc drogę do granicy.

Schronisko górskie PTTK na Hali Łabowskiej

We wschodniej części Hali Łabowskiej znajduje się duże i popularne schronisko górskie PTTK na Hali Łabowskiej im. Władysława Stendery. Budowę schroniska rozpoczął w 1953 r. Oddział PTTK „Beskid” z Nowego Sącza. Początkowy był to niewielki schron, przez lata rozbudowywany. W 1995 r. schronisku nadano imię Władysława Stendery, wybitnego działacza Oddziału PTTK „Beskidy” w Nowym Sączu. W ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Zielone schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin” w latach 2010–2013 wykonano m.in. taras widokowy, kuchnię turystyczną i suszrnię, kolektory słoneczne, powiększono jadalnię. Obecnie schronisko ma ponad 60 miejsc noclegowych.
W pobliżu schroniska, położonego na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, znajdują się trzy rezerwaty przyrody (rezerwat Łabowiec, Barnowiec i Uhryń), skały i jaskinie (w rejonie Wierchu nad Kamieniem) oraz pomniki pamięci z czasów walk partyzanckich. Schronisko na Hali Łabowskiej jest dobrą bazą wypadową na szlaki turystyczne piesze, konne i rowerowe, a zimą narciarskie (turystyczne i biegowe).
Co roku we wrześniu na Hali Łabowskiej odbywa się Turystyczny Zlot im. mjra Juliana Zubka „Tatara”, dowódcy oddziału AK działającego na tym terenie.
Zobacz więcej:
http://schroniska.pttk.pl/halalabowska/pl/index.html

Za Wierch

Za Wierch to mało wyraźne, pokryte łąkami i pastwiskami siodło w południowej części grzbietu Parchowatki (1004 m n.p.m.), bezpośrednio na północ od kulminacji 706 m n.p.m. Na północny-wschód od siodła znajdują się pojedyncze domy osiedla Za Wierch, samotny krzyż i węzeł szlaków, gdzie do grzbietowego szlaku żółtego dochodzi ze wschodu szlak gminny z centrum Wierchomli Wielkiej. Natomiast na zachód schodzi stąd nieznakowana polna dróżka sprowadzająca do centrum Łomnicy wcześniej niż szlak żółty. Malowniczy i rozległy jest stąd widok, szczególnie na zachód, na bliskie centrum Łomnicy Zdroju w dolinie Łomniczanki, za nią na długi i rozczłonkowany grzbiet odchodzący od Hali Pisanej w stronę doliny Popradu, a kończący się malowniczym stożkiem zalesionego Kicarza (704 m n.p.m.) nad Piwniczną. Zza Kiczrza wystają fragmenty kolejnych bocznych grzbietów północno-zachodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej, a bardziej w lewo, za doliną Popradu, w całej okazałości Pasmo Radziejowej z jej najwyższym szczytem, a także Prehybą (1175 m n.p.m.), Wielkim Rogaczem (1182 m n.p.m.) i grzbietem Eliaszówki (1020 m n.p.m.) nad doliną Czercza. Natomiast na południowy-wschód roztacza się nietypowy widok na rozłożyste gniazdo Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.).

Polana pod Parchowatką

Grzbietowy szlak żółty nie przechodzi przez wierzchołek Parchowatki (1004 m n.p.m.), lecz południowo-wschodnim skrajem jej rozłożystej, w większości zalesionej kopuły szczytowej. Na południowy-zachód od szczytu znajduje się dość duża łąka stokowa (w głębi szałas). Szlak przechodzi południowym skrajem łąki. Jest tu dojście nieznakowanej leśnej drogi z Wierchomli Wielkiej oraz punkt widokowy. Widać stąd południowe fragmenty głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej od rejonu Hali Łabowskiej po Runek (1080 m n.p.m.) i wystającą zza Kotylnicznego Wierchu (1032 m n.p.m.) Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.) z masztem przekaźnika, grzbiet Runek – Pusta Wielka z prawej strony i przesłaniający go częściowo Lembarczek (917 m n.p.m.).

Szkoła w Łomnicy-Zdrój

Szkołę podstawową w Łomnicy wybudowano około 1890 r. W 1989 r., ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), w centralnej części wsi zbudowano nową szkołę podstawową. W późniejszych latach dobudowano do niej gimnazjum publiczne. Obecnie jest to Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy-Zdroju, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju imienia 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej oraz Gimnazjum Publicznego im. mjra Juliana Zubka ps. Tatar w Łomnicy Zdroju. Patroni szkół są mocno związani z Łomnicą i Beskidem Sądeckim.
Przy szkole w Łomnicy Zdroju znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej pod dowództwem mjr Juliana Zubka „Tatara”. Naprzeciwko pomnika stoi ciekawa kamienna kapliczka.
Jest tutaj węzeł szlaków turystycznych. Od wschodu schodzi do głównej drogi przez wieś szlak żółty (PTTK) z Hali Łabowskiej. Razem ze szlakiem żółtym z południowej części grzbietu Parchowatki (1004 m n.p.m.) schodzi tu także czerwony szlak gminny łączący Wierchomlę Wielką z Łomnicą Zdrój. Około 300 m na północ od tego skrzyżowania jest przystanek autobusowy, przy którym formalnie zaczyna się znakowany na zielono szlak gminny z Łomnicy Zdroju na Kicarz (704 m n.p.m.), schodzący potem do przystanku (kolejowego i autobusowego) przy głównej drodze w dolinie Popradu, u ujścia Łomniczanki.
Zobacz więcej:
http://www.gimnazjumlomnica.iap.pl/

 

(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7385)