Szlak turystyczny - Muszyna - Muszynka

Muszyna - Muszynka
Długość: 22 km

Szczególne miejsca:

Wojkowa

Nieduża wioska Wojkowa położona jest w rozszerzeniu górnej części doliny Wojkowskiego Potoku, około 4 km od jego ujścia do Muszynki. Wojkowa leży jest na wysokości 645–660 m n.p.m., w pobliżu grzbietu granicznego, we wschodniej części Pasma Zimnego i Dubnego (Gór Leluchowskich), niewiele ponad kilometr od granicy słowackiej. Wokół rozciągają się rozległe, bezleśne zbocza z należącymi do wsi pastwiskami, łąkami i polami uprawnymi. Po wschodniej stronie wsi ciągnie się zalesiony w górnej części grzbiet Pustej (822 m n.p.m.), po południowej grzbiet Barwinka (863 m n.p.m.), a po zachodniej pokryte łąkami wzgórze Roztoki (795 m n.p.m.).

Muszyna

Malnik

Wyraźny szczyt Malnik (725 m n.p.m.) znajduje się w północno-zachodniej części Pasma Zimnego i Dubnego (Gór Leluchowskich), w bocznym grzbiecie, który od kulminacji Czarne Garby (830 m n.p.m.) odgałęzia się w kierunku zachodnim i właśnie poprzez Malnik (725 m n.p.m.) opada do Muszyny. Północne stoki grzbietu obniżają się do doliny potoku Wilcze (dopływ Muszynki), a południowe do doliny Potoku Podgórnego (dopływu Popradu).

Kamienny Horb

Masywny, zalesiony szczyt Kamienny Horb (826 m n.p.m.) znajduje się w grzbiecie granicznym, we wschodniej części Pasma Zimnego i Dubnego (Gór Leluchowskich). Jego północne stoki opadają do doliny potoku Pusta (dopływ Muszynki). Na słowacką stronę (na południe) odchodzi od Kamiennego Horbu (826 m n.p.m.) grzbiet z wierzchołkiem Jalová (751 m n.p.m.). Po jego zachodniej stronie spływa spod Kamiennego Horbu potok Oľmov, po wschodniej stronie potok Rakovec, które są dopływami słowackiej rzeki Topla.
Przez zalesiony wierzchołek Kamiennego Horbu (826 m n.p.m.) graniczną ścieżką prowadzi żółty szlak turystyczny z Muszyny przez Dubne (904 m n.p.m.) i Wojkową, rezerwat Okopy Konfederackie i do Muszynki oraz czerwony szlak graniczny (słowacki).

Rezerwat Okopy Konfederackie

Rezerwat Okopy Konfederackie znajduje się u nasady bocznego ramienia odchodzącego od grzbietu granicznego na wschodnich krańcach Gór Leluchowskich, a rozdzielającego źródłowe potoki Muszynki (w prostej linii niespełna 2 km na południowy-zachód od Przełęczy Tylickiej 683 m n.p.m.). Jest to rezerwat krajobrazowo-historyczny, założony w 1963 r. na powierzchni 2,62 ha, chroniący okopy wzniesione przez konfederatów barskich. Obóz konfederatów barskich powstał w tym miejscu na przełomie 1768/69 r. z inicjatywy marszałka sieradzkiego Józefa Bierzyńskiego. Pierwszy wymarsz wojsk z obozu miał miejsce w kwietniu 1769 r. w kierunku Piwnicznej. Oddziały konfederackie stoczyły tam zwycięską potyczkę z wojskami rosyjskimi. Pod koniec maja 1769 r. oddziały konfederackie pod dowództwem Piotra Stadnickiego ponownie wyruszyły z obozu, kierując się na Lwów. Już w drodze dowództwo nad nimi przejął Kazimierz Pułaski. W lipcu 1769 r. na stanie kadrowym obozu było już 10 marszałków (z większości województw południowej i środkowej Polski) i został on nazwany „Obozem Koronnym”. Miejsce to spełniało rolę punktu zbornego dla wracających z walk konfederatów. W styczniu 1770 r. dokonano tutaj wyboru Jana Paca na Marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego. W lipcu tegoż roku w obozie przebywał Kazimierz Pułaski, który wkrótce udał się z wojskami konfederackimi pod Blechnarkę. Po przegranej bitwie konfederacja barska zaczęła chylić się ku upadkowi.


(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7360)