Szlak turystyczny - Piwniczna - Niemcowa

Piwniczna - Niemcowa
Długość: 6.1 km

Szczególne miejsca:

Piwniczna-Zdrój

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piwnicznej-Zdrój

Przy południowo-wschodnim narożniku rynku w Piwnicznej-Zdrój stoi neogotycki kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1885 r. w stylu józefińskim. Na wieży znajduje się zabytkowy dzwon z 1523 r. pochodzący jeszcze z pierwotnej świątyni, a wewnątrz kościoła ciekawy obraz malarza sądeckiego Bolesława Barbackiego – „Św. Józef z Dzieciątkiem”.
Zobacz więcej:
http://www.parafia.piwniczna.com/historia.php

Piwniczna-Zdrój PKP

Przystanek kolejowy Piwniczna-Zdrój znajduje się poniżej rynku w Piwnicznej, tuż pod kościołem, nad Popradem. Prowadzi od niego most dla pieszych, umożliwiający szybkie dojście do zdroju na Zawodziu. Budynek przystanku kolejowego jest drewniany, zbudowany z tzw. muru pruskiego w latach 1908–1909.
W pobliżu przystanku kolejowego, na nadbrzeżnej łące pomiędzy torem kolejowym a Popradem (za placem zabaw i boiskiem, dojście od przejścia przez tor przy moście dla pieszych, na południe) znajduje się cmentarz żydowski (kirkut) w Piwnicznej. Teren cmentarza jest otoczony drewnianym ogrodzeniem. Zachowało się kilka stojących i kilka leżących kamiennych macew.
Dokumenty potwierdzają istnienie społeczności żydowskiej w Piwnicznej w XVIII w., ale według tradycji, już Kazimierz Wielki pozwolił na ich osiedlenie po założeniu miasta w XIV w. Żydzi w Piwnicznej zajmowali się handlem i prowadzeniem karczmy; utrzymywali też kontakty z podążającymi doliną Popradu kupcami z Węgier.

Muzeum Regionalne w Piwnicznej

Hale

Hale są polaną położoną ma wschód od Kamiennego Gronia (791 m n.p.m.). Na Halach znajduje się pomnik w miejscu śmierci Franciszka Gruceli ps. "Kowalik", żołnierza AK placówki Łomnica „Łąka” 12 lipca 1944 r.

Bziniaki

Bziniaki są stosunkowo dużym górskim osiedlm, położonym na grzbiecie opadającym z Niemcowej (1001 m n.p.m.) w kierunku Piwnicznej. Położone są na grzbietowej polanie, na wysokości około 650 m n.p.m. na wschód od wyrazistej, zalesionej kulminacji Kamienny Groń (Cichoniówki 791 m n.p.m.). Z osiedla roztacza się ciekawy widok na fragment doliny Popradu z Młodowem (widoczny most do Głębokiego), północno-zachodnią części Pasma Jaworzyny Krynickiej oraz otoczenie doliny Łomniczanki (za Popradem) z wyraźnym grzbietem Parchowatki (1004 m n.p.m.).

Niemcowa

Niemcowa (1001 m n.p.m.) jest kulminacją zwornikową w grzbiecie odchodzącym na wschód od Wielkiego Rogacza (1182 m n.p.m.). Rozchodzą się tu grzbiety boczne nad Rytro i nad Piwniczną. Większość map podaje wysokość 963 m n.p.m., ale niektóre publikacje odnoszą nazwę Niemcowa do wyrazistego wierzchołka 1001 m n.p.m. położonego bardziej na południe, ponad osiedlem Trześniowy Groń. Tę nazwę odnosi się także do polany grzbietowej i znajdującego się kiedyś na niej osiedla – na północny-wschód od odejmującej sam zwornik grzbietów polany Kramarka. Teren polany znajduje się w granicach dwóch gmin – Rytro i Piwniczna i granica administracyjna przebiega tu jej środkiem. Na skrajach polana zaczyna zarastać młodym lasem. Wschodnia część polany opada do źródłowego kotła doliny Młodowskiego Potoku. Obecnie z osiedla pozostało tylko jedno gospodarstwo rolne, pana Wielochy (przy czerwonym sszlaku w kierunku Rytra), który gospodaruje tutaj latem, a na zimę wraca do Rytra. W górnej części polany, pod lasem, działała dawniej szkoła na Niemcowej, obecnie obok jej ruin znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową wspominająca dzielnych nauczycieli „Szkoły nad obłokami” (w nawiązaniu do opisującej ją znanej książki Marii Kownackiej pod tym samym tytułem).
W pobliżu, wśród łąk i zagajników zaobserwować można już tylko pozostałości piwnic po innych domach osiedla oraz zarośnięte borowinami kopce kamieni zbieranych z pól. W latach osiemdziesiątych XX wieku powstał o Niemcowej film dokumentalny i kilka audycji radiowych.

(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7374)