Szlak turystyczny - Przeł. Krzyżowa - Kopciowa

Przeł. Krzyżowa - Kopciowa
Długość: 6 km

Szczególne miejsca:

Przełęcz Krzyżowa

Krzyżowa (około 780 m n.p.m.) jest wyraźnym, choć dość wąskim i w większości zalesionym siodłem w grzbiecie na zachód od Krynicy, pomiędzy dolinami Kryniczanki i Czarnego Potoku. Sama przełęcz rozdziela kulminację Krzyżowej (813 m n.p.m.) na południu od grzbietu Bukowinek nad Słotwinami. Na samym siodle, na niewielkiej cienistej polance jest skrzyżowanie dróg i szlaków (także ławeczki dla odpoczynku). Prowadzący z Krynicy do Czarnego Potoku i dalej na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.) szlak zielony, krzyżuje się tu z biegnącym grzbietem szlakiem niebieskim (z Runka 1080 m n.p.m.) i okrężnym szlakiem żółtym. Dalej w sferze planów pozostaje koncepcja budowy kolejki gondolowej, która właśnie przez tę przełęcz ma łączyć centrum Krynicy z doliną Czarnego Potoku i dolną stacją kolejki na Jaworzynę Krynicką.
Na południowy-wschód os przełęczy wznosi się szczyt Krzyżowa (813 m n.p.m.). Jest dość wyraźną, ale w większości zalesioną kulminacją położoną bezpośrednio na zachód od centrum Krynicy, w grzbiecie pomiędzy dolinami Kryniczanki i Czarnego Potoku. Przez sam wierzchołek prowadzi szlak żółty (okrężny wokół Krynicy), natomiast szlak niebieski z Krynicy przez Przysłop (944 m n.p.m.) na Runek (1080 m n.p.m.) omija szczyt trawersując go północno-wschodnim, dość stromym zboczem. Krzyżowa bywa czasem celem spacerów krynickich kuracjuszy. Na szczycie znbajduje się duży żelazny krzyż ufundowany w 1857 r. przez krynickich kuracjuszy jako wotum dziękczynne za ocalenie uzdrowiska od likwidacji przez władze austriackie. W 2007 r. krzyż przeszedł gruntowną renowację. Z ogrodzonego drewnianymi poręczami tarasu na szczycie jest ograniczony widok na Pasmo Zimnego i Dubnego. Na wierzchołku znajdują się również ławki dla odpoczynku turystów. Dawna, łemkowska nazwa szczytu Krzyżowej to Uzda.

Bukowinki

Nazwą Bukowinki obejmuje się stosunkowo równy odcinek bocznego ramienia odchodzącego od wschodniej części głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej na południe, na wschód od kulminacji Przysłop (944 m n.p.m.). Południowo-zachodnie, zalesione stoki Bukowinek opadają w źródłową część doliny Czarnego Potoku. Granica lasu jest tu praktycznie na płaskim grzbiecie. Natomiast na wschód opadają rozległe hale (dawniej pasterskie) wsi Słotwiny. Pod grzbietem na skraju lasu znajdują się górne stacje wyciągów stacji narciarskiej w Słotwinach. Grzbietową dróżką przebiegają tędy wspólnie: szlak niebieski (z Krynicy na Runek) i szlak żółty okrążający Krynicę. Ku północnemu-wschodowi jest rozległy widok na dolinkę Słotwiny (także zabudowania wsi z cerkwią), zalesiony masyw Jaworzynki (889 m n.p.m.), a za górną częścią doliny Kryniczanki – grzbiet Hawrylakówki (780 m n.p.m.) i Jasienika (765 m n.p.m.) nad Krynicą.

Jaworzynka

Masywna, lecz stosunkowo płaska i zalesiona kulminacja Jaworzynka (889 m n.p.m.) znajduje się na wschodnim krańcu głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej. Zachodnie stoki opadają do źródłowego kotła Kamienicy Nawojowskiej (ponad wioską Roztoka Wielka), wschodnie do źródłowego odcinka doliny Kryniczanki w rejonie Kopciowej. Na południe od szczytu (w stronę dolinki Słotwiny) znajduje się mniej wyraźna kulminacja Koci Zamek (799 m n.p.m.), przez którą prowadzi szlak konny z parkingu przy stacji narciarskiej w Słotwinach. Przez zalesiony szczyt Jaworzynki (brak widoków) przebiega żółty szlak turystyczny okrążający Krynicę (tu na odcinku Bukowinki – Kopciowa).

(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7481)