Szlak turystyczny - Wierchomla - Bacówka PTTK nad Wierchomlą

Wierchomla - Bacówka PTTK nad Wierchomlą
Długość: 3.9 km

Szczególne miejsca:

Wierchomla Mała

Na terenie połemkowskiej wioski Wierchomla Mała położonej w źródłowej części doliny Wierchomlanki znajduje się jedna z największych stacji narciarskich w Beskidzie Sądeckim. Powstała w latach dziewięćdziesiątych XX w. w oparciu o wyciąg krzesełkowy (4-osobowy) i trasę zjazdową na bezleśnym północno-zachodnim stoku opadającym spod grzbietu Pusta Wielka – Bacówka nad Wierchomlą (długość głównego wyciągu – 1600 m). Obecnie po wybudowaniu kompleksu narciarskiego w Szczawniku – stanowi zachodnią (starszą) część kompleksowej Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla. Jest zaliczana do czołówki najnowocześniejszych i najdynamiczniej rozwijających się ośrodków narciarskich w Polsce. Zajmuje łączną powierzchnię ponad 100 ha i jako pierwsza w Polsce zapewniła połączenie dwóch miejscowości systemem wyciągów Wierchomlę i Muszynę – Szczawnik. Śnieg utrzymuje się tu od listopada do kwietnia, a temperatura jest o 4 stopnie niższa, niż w pobliskich miejscowościach.

Bacówka PTTK nad Wierchomlą

Pełna nazwa bacówki nad Wierchomlą brzmi: Bacówka PTTK Nad Wierchomlą im. Stanisława Nowaka. Wcześniej w świadomości turystów funkcjonowały też niezbyt trafne określenia: „bacówka pod Runkiem” bądź „bacówka pod Pustą Wielką”. Bacówka położona jest na wysokości 890 m n.p.m., na pokrytym w większości halami odcinku grzbietu, właśnie pomiędzy Pustą Wielką (1061 m n.p.m.) a Runkiem (1080 m n.p.m.), ponad Wierchomlą Małą. Schronisko powstało w 1978 r., jako kolejny obiekt w sieci bacówek turystyki kwalifikowanej PTTK. Architektonicznie różni się jednak od pozostałych, gdyż nie zostało wybudowane wg standardowego projektu.
Zobacz więcej:
http://schroniska.pttk.pl/wierchomla/pl/index.html

Ujście Potaszni do Wierchomli

Pomiędzy Wierchomlą Małą a Wiercomla Wielką znajduje się miejsce, w którym potok Potasznia, mający źródła pod głównym grzbietem Pasma Jaworzyny Krynickiej na zachód od Runka (1080 m n.p.m.) uchodzi do potoku Wierchomlanka. W „widły” obu dolin od północnego-wschodu stromo opada zalesiona końcówka grzbietu Lembarczka (917 m n.p.m.) – stoki kulminacji Gaborówka 789 m n.p.m. Przy rozwidleniu dolin jest skrzyżowanie dróg. Od drogi w dolinie Wierchomlanki odchodzi na północ w górę doliny Potaszni utwardzona droga, ale zamknięta dla ruchu kołowego (z wyjątkiem posiadających zezwolenia leśnictwa). Przy skrzyżowaniu, za ostatnimi zagrodami Wierchomli Wielkiej jest przystanek autobusowy i początek czarnego szlaku do Bacówki nad Wierchomlą. Przechodzi też tędy szlak rowerowy i gminny prowadzący od przystanku kolejowego Wierchomla Wielka w dolinie Popradu, a potem południowymi stokami Lembarczka (917 m n.p.m.), też do schroniska.

Parking w Wierchomli Małej

W górnej części doliny Wierchomlanki, około 2,5 km powyżej ujścia Potaszni, na łące między drogą a potokiem, w rozszerzeniu doliny jest duży parking, w sezonie zimowym wypełniający się samochodami po brzegi. Stąd do kompleksu narciarskiego i dolnej stacji wyciągu jest około 800 m, które narciarze musza pokonać na piechotę lub podjechać ze sprzętem kursującymi tu w sezonie narciarskim mikrobusami.

 

(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7395)